Felhívás! Hivatali közleményt tettek közzé a vízdíjról, áramszámláról, gázszámláról! Mindenki érintett és sok pénze bánhatja ha nem tájékozódik! Részletek itt :

FIGYELEM! HIVATALOS KÖZLEMÉNYT TETTEK KÖZZÉ A VÍZDÍJRÓL, ÁRAMSZÁMLÁRÓL, GÁZSZÁMLÁRÓL! ÖNT IS ÉRINTI! A PÉNZTÁRCÁJA BÁNJA HA NEM TUD RÓLA! ITT VANNAK A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK >>>

Képtalálat a következőre: „vízszámla”

A Budapesti Békéltető Testület tapasztalatai szerint a fogyasztók sokszor nem tanúsítják a közüzemi szolgáltatásoknál azt a tudatosságot, amit az adott szolgáltatás jellege – és maga a jogszabály is – megkíván.

 

A közüzemi szolgáltatások megkerülhetetlenek napjainkban, áramot, vizet és megannyi más szolgáltatást minden fogyasztó használ. Ugyanakkor nem könnyű annak a fogyasztónak a dolga, aki maradéktalanul tudni szeretné, milyen főbb kötelezettségei vannak például a víziközmű-, földgáz- vagy épp a villamos energia szolgáltatás igénybevételekor. És akkor még nem is esett szó például a távhőszolgáltatásról vagy épp a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.

A Testület mindezek miatt összeállította ajánlását, amely a közüzemi szolgáltatások igénybevétele során követendő tudatos fogyasztói magatartásról szól. Az ajánlás ide kattintva tekinthető meg.

A közüzemi szolgáltatások köre magában foglalja a víziközmű-szolgáltatást, a
távhőszolgáltatást, a villamos energia szolgáltatást, a földgáz-szolgáltatást, a kéményseprő-
ipari közszolgáltatást, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (szemétszállítást) is.

I.A villamos energia-, földgáz- és víziközmű-szolgáltatás esetében követendő fogyasztói
magatartás

1. Ingatlan megvásárlása esetén a fogyasztók ne mulasszanak el egyeztetni az előző
tulajdonossal, hogy van-e bármilyen díjhátralék! Ha nem járnak el körültekintően és kiderül,
hogy korábbról még tartozás áll fenn, bizonyos esetekben akár az is előfordulhat, hogy ezt
nekik kell kifizetniük!

2. Társasházi- vagy lakásszövetkezeti ingatlan esetén tájékozódjanak a fogyasztók az
ingatlanon fennálló esetleges közös költség- vagy költségtartozásról! Javasolt akár már az
ingatlan adásvételi szerződésben kikötni azt, hogy az eladó köteles beszerezni a közüzemi
szolgáltatók és a lakóközösség képviselője által kiállított úgynevezett „nullás igazolást” is,
amely tanúsítja, hogy a lakáson nincsen tartozás!

3. Ne feledjék a fogyasztók, hogy a felhasználó személyében bekövetkező változást, így
például a tulajdonosváltást a közüzemi szolgáltató által meghatározott módon és határidőn
belül be kell jelenteniük (víziközmű-szolgáltatás esetén 30 napon belül, villamos energia- és
földgázszolgáltatás esetén 15 napon belül)! Amennyiben ezen kötelezettségüknek a
fogyasztók nem tesznek eleget, úgy adott esetben akár a más által felhalmozott tartozásért
is felelőssé tehetőek!

4. Tartsák észben a fogyasztók, hogy a közüzemi szolgáltatóval aláírt szerződés hiányában is
meg kell fizetniük a szolgáltatás díját! Közüzemi szolgáltatások esetén ugyanis a közüzemi
szolgáltató és a lakossági felhasználó között általában már a szolgáltatás igénybevételével is
létrejön a közszolgáltatási szerződés! Így például, a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt
ingatlan esetében a víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó között a víziközmű-
szolgáltatás igénybevételével már létrejön a közszolgáltatási szerződés.

5. Ne mulasszák el a fogyasztók a mérőórák állapotát, működését, mérőállását időközönként
ellenőrizni! Ha az óra sérült vagy úgy látják, hogy az hibásan mér, haladéktalanul
jelentsék be ezt a közüzemi szolgáltatónál! Ne feledjék azt sem, hogy ha a fogyasztásmérő
nem mér, hibásan mér vagy a hitelesítési ideje lejárt, az azon mért adatok nem képezhetik
számlázás alapját! A fogyasztók joga egyúttal az is, hogy kérjék a mérőóra hitelességi
vizsgálatát!

6. A fogyasztó köteles a mérő állapotát megóvni, de nem mindenáron! Nem lehet kötbért
kiszabni e kötelezettség megsértésére hivatkozva akkor, ha a mérő például társasházi
folyosón, közös pincében vagy más egyéb, nem a fogyasztó kizárólagos őrizetében lévő
helyiségben volt.

7. Őrizzenek meg minden papírt a fogyasztók – már az elejétől kezdve -, ami a mérővel
kapcsolatos! Ez később fontos bizonyíték a kezükben. A szolgáltató ugyanis csak akkor
hivatkozhat az óra sérülésére és szabhat ki kötbért, ha bizonyítani tudja, hogy sérülésmentes
állapotban adta át.

8. Ha mérőóra cserére vagy -ellenőrzésre kerül sor, ne hagyják azt őrizetlenül és ügyeljenek
arra, hogy a művelet a jelenlétükben történjen! Bármilyen kifogásuk, észrevételük van,
tüntessék azt fel a cseréről vagy ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben és csak abban az
esetben írják azt alá, ha annak tartalma megfelel a valóságnak.

9. Ne feledjék a fogyasztók, hogy a fizetési késedelem adott esetben a közüzemi szolgáltatás
korlátozásával, sőt akár megszüntetésével is járhat! Ha fizetési nehézségük támadt,
keressék meg az érintett közüzemi szolgáltatót az olyan, rendelkezésre álló lehetőségek
feltérképezése érdekében, mint a fizetési haladék adása és a részletfizetés! Fontos tudni, hogy
az egyeztetést nem a szolgáltatónak, hanem a fogyasztónak kell kezdeményeznie!

10. A közüzemi szolgáltatók által önként biztosított részletfizetés, és fizetési haladék
lehetősége mellett bizonyos esetekben egyenesen kötelező a szociálisan rászoruló vagy
fogyatékkal élő fogyasztók (védendő fogyasztók) számára részletfizetést, fizetési haladékot
adni! Kérjenek felvilágosítást ezért lehetőségeikről a fogyasztók a szolgáltatóknál!

11. Ne feledjék a fogyasztók, hogy jogukban áll vitatni a számlát és azzal szemben
kifogást emelni, amelynek bizonyos esetekben akár halasztó hatálya is lehet a fizetésre!
Földgáz szolgáltatásnál a kifogás bejelentésének a számla kifizetésére akkor van halasztó
hatálya, ha a számlán elszámolt földgázmennyiség az előző év azonos időszakára vetített
mennyiség 150%-át meghaladja. Villamos energia szolgáltatás esetében akkor érvényesül a
kifogásnál a halasztó hatály, ha a számlán feltüntetett mennyiség az előző év azonos
időszakában elszámolt mennyiség 150%-át meghaladja. Végül víziközmű-szolgáltatásnál a
számlakifogás akkor halasztó hatályú, ha azt a fogyasztó még a fizetési határidő lejártát
megelőzően közölte és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az
előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 százalékát meghaladja.

12. Vegyék figyelembe a fogyasztók, hogy ha tartozásukat a közüzemi szolgáltató már eladta
egy harmadik fél vállalkozásnak, például egy követeléskezelőnek, úgy a továbbiakban már ez
utóbbi céggel állnak kapcsolatban és vele kell egyeztetniük a fizetés menetéről, egyéb
részleteiről! Ha vitatják a tartozás mértékét, ezzel kapcsolatos panaszukat is a
követeléskezelőnél kell jelezniük!

WRITER

Forrás : http://bekeltet.hu/

 

FONTOS!!! Figyelem! Már csak az a recept kap TB támogatás, amit így váltanak ki! Fontos változás lépett életbe!!! >>>

Ónodi-Szűcs: a kormány lefektette a digitális egészségügy alapjait

Képtalálat a következőre: „orvosi recept”

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) elindításával a kormány lefektette a digitális egészségügy alapjait – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyért felelős államtitkára pénteken.

Ónodi-Szűcs Zoltán felidézte, az EESZT november elsejei elindulása óta száz nap telt el, ezalatt több mint háromezer patika, hatezer háziorvos, száz kórház és háromszáz önálló járóbeteg-intézmény csatlakozott a rendszerhez, a „felhőben” 125 millió tranzakció történt és majdnem 60 millió receptet rögzítettek.

Utóbbi azért fontos, mert december közepe óta csak olyan recept kaphat támogatást, amelyet a „felhőn” keresztül váltottak ki. Mostanra a receptek mintegy 60 százalékát orvosok viszik be a rendszerbe, és csak 40 százalékát a patikák – tette hozzá az államtitkár.

Kiemelte, az eltelt idő alatt a rendszer bizonyította, hogy működőképes és kényelmesebbé teszi az egészségügyben dolgozók, valamint a betegek életét is. A szolgáltatás elindításával ugyanis már nincsenek elveszett zárójelentések, beutalók, receptek, és többször is életmentő volt, hogy az orvos látta a beteg minden adatát a “felhőben”.

Az új rendszernek köszönhetően már nem kell a különböző intézményekben elvégzett vizsgálatokat megismételni, és a betegek terhei is csökkennek, mivel nem kell például a laboreredményekkel visszamenni a háziorvoshoz – tette hozzá az államtitkár.

Azt szeretnék, ha a felhő nem csak az ellátórendszer igényeit szolgálná, hanem a betegek is egyre gyakrabban használnák azt. A tervek szerint például fel lehet majd vinni a „felhőbe” a vész esetén értesíthető (ICE – In Case of Emergeny) hozzátartozó számát is – közölte az államtitkár.

Ónodi-Szűcs Zoltán azt mondta, 2003-ban az akkori kormány csak ígérgette az elektronikus recept bevezetését, a jelenlegi kormány volt az, amelyik meg is tette azt.Forrás : hirado.hu

WRITER

 

MEGLEPETÉS CSALÁDOKNAK! ►►► Családok figyelem! Végre itt vannak a pontos dátumok! Mutatjuk mikor utalják, mikor lesz a bankszámládon a családi pótlék, GYES, GYET és egyéb támogatások! Itt a teljes 2019-es családi pótlék naptár! Lesz benne meglepetés!

Képtalálat a következőre: „családi pótlék orbán”

MEGLEPETÉS CSALÁDOKNAK! ►►► Családok figyelem! Végre itt vannak a pontos dátumok! Mutatjuk mikor utalják, mikor lesz a bankszámládon a családi pótlék, GYES, GYET és egyéb támogatások! Itt a teljes 2019-es családi pótlék naptár! Lesz benne meglepetés!

3 változás jön idén a családi pótléknál, ami minden  családot érinteni fog, akiknek jár a  a családi pótlék!

2 változás az utalási dátumokat érinti! Már megszokhattuk, de nem árt minél gyakrabban felemlíteni, mert sokan megfeledkeznek róla! 2019-ben a szeptemberi és a decemberi illetve a  2020 januári családi pótléknál jön változás, ugyanis augusztusban és decemberben 2-szer érkezik családi pótlék! Ez nem azt jelenti, hogy dupla ellátás érkezik, hanem, hogy előbb érkezik a szeptemberi és a 2020 januári.A 3. változást pedig a cikk közepétől tárgyaljuk!

Íme az időpontok, ekkor érkezik családi pótlék 2019. augusztusban és 2019. decemberben :

2019. augusztus 2 és 27
2019. szeptember nem jön 1. változás

2019. december 2 és 27.

2020. januárban nem jön családi pótlék.

Családi pótlék utalásának időpontjai 2019

És ez a nagy meglepetés :

A 3. változás a teljes utalási rendszer átalakulását jelenti, ami 2019. júliusától indul ha nem lesz késés az informatikai feltételekben.2019 júliusában indulhat el az azonnali átutalások rendszere, amely teljesen új időszámítást hoz és megjelenhetnek a csomagalapú díjak, ezek pedig alacsonyabb díjakat hozhatnak összességében. Ráadásul a tranzakciós illeték esetleges búcsúját is belengették, ami szintén az olcsóbb bankolás irányába mutat, ha a bankok is követik a lépést. -írja a bankracio.hu

 

2019. július 1-től jön az azonnali utalás, ami megváltoztatja a családi pótlékok, nyugdíjas, szociális ellátások kifizetését is!

2019. júliusától elindul az azonnali utalási rendszer. Ez azt jelenti, hogy a 10 millió forint alatti belföldi forintátutalások 5 másodperc alatt megérkeznek majd – írja az Index. A szolgáltatás minden banknál, az év bármely napján és a nap 24 órájában, így éjszaka is elérhető lesz. Jelenleg hétköznap reggel fél nyolc és este fél hat között, összesen tíz elszámolási ciklusban történik a bankok közötti átutalások jóváírása, így a fejlesztés óriási változást hoz majd.

Nem csak bankszámlaszámra lehet majd utalni. Ha szeretnénk, hozzárendelhetjük a telefonszámunkat, email címünket, valamit adószámunkat másodlagos azonosítóként a bankszámlaszámunkhoz.

 

Döntöttek helyettünk egy MINDENKIT érintő kérdésben! Ezentúl nem rendelkezhetünk elhunyt szeretteinkről, akármi is volt a végakarata! EZEKET EZENTÚL TILOS LESZ A TEMETÉSEKEN :

Döntöttek helyettünk egy MINDENKIT érintő kérdésben! Ezentúl nem rendelkezhetünk elhunyt szeretteinkről, akármi is volt a végakarata! EZEKET EZENTÚL TILOS LESZ A TEMETÉSEKEN :

 

Fontos! Döntöttek helyettünk ezentúl nem rendelkezhetünk szabadon szeretteink hamvairól! Ezentúl nem rendelkezhetünk elhunyt szeretteinkről, akármi is volt a végakarata! Ezeket tiltja meg: Mindenkit megdöbbentett a hír! Az egyház helyettünk döntött – Ezentúl nem rendelkezhetünk elhunyt szeretteinkről, akármi is volt a végakarata! Ezeket tiltja meg:

Képtalálat a következőre: „temető”

Hiába is szeretnénk, a katolikus egyház útmutatása alapján a jövőben tilos lesz a hamvak szétszórása, és az elhunytak hamvainak otthon tartása is! Mindenkit megdöbbentett az az üzenet, melyet a Vatikán küldött katolikus híveinek. Elmondták, hogy gyökeres változások lesznek a temetkezési eljárásokban, ugyanis nem fogják engedélyezni az elhunytak hamvainak otthon tartását, de még a hamvak a szétszórását sem!

Az egyház 1963-ig magát a hamvasztást is tiltotta, de ahhoz még mindig ragaszkodnak, hogy a halottakat csak temetőben vagy felszentelt helyeken lehessen eltemetni. Úgy vélik, ha valaki otthon tartja a szerette hamvait, azzal elveszi tőle a megemlékezés lehetőségét.

A Vatikán akkor is tiltja a hamvak szétszórását, ha azt az elhunyt kifejezetten kérte végakaratában. Továbbá nem engedélyezik azt sem, hogy a hamvakat a családon belül szétosszák, valamint nem lehet belőle sem emléktárgyakat, sem pedig ékszereket készíteni.

WRITER

 

Figyelem! Arra kérik a lakosságot, hogy minél hamarabb kérjen időpontot vérvételre!Egetrengető változás lépett életbe! Nagyon fontos! Itt vannak a legfontosabb információk >>>>

Figyelem! Arra kérik a lakosságot, hogy minél hamarabb kérjen időpontot vérvételre!Egetrengető változás lépett életbe! Nagyon fontos!  Itt vannak a legfontosabb információk >>>>

Képtalálat a következőre: „vérvétel”

Figyelem! Arra kérik a lakosságot, hogy minél hamarabb kérjen időpontot vérvétele, majd 2 hónap múlva ismételje meg! Nagyon fontos! Itt vannak a legfontosabb információk >>>>
Óriási bejelentés: hatalmas előrelépést tettek a tudósok a rákgyógyítás terén!

Tudjuk, hogy a rákbetegség azért a legalattomosabb és az egyik legfélelmetesebb kórcsoport, mert számtalan formában támadhatja meg a testünket, és ezeknek jó része teljesen tünetmentes marad akár egészen a végstádiumig. Szóval, ha teljesen nyugodtak akarunk lenni, az gyakorlatilag azzal egyenlő, hogy havonta-kéthavonta kellene rákszűréseket végeztetnünk mindenféle szervünkből. (És itt akkor fel is hívnánk a figyelmét minden olvasónak, hogy járjanak szűrésekre! Tényleg életet menthet.)

Csak hát, a folyamatos szűrést egyszerűen lehetetlen kivitelezni. A CancerSEEK nevű eljárás viszont forradalmi megoldásként szolgálhat erre a problémára. Az amerikai Johns Hopkins Orvostudományi Egyetem tudósai 16 olyan génmutáció után kutatnak, amelyek rendszeresen megjelennek a rákkal, valamint nyolc fehérje után, amelyeket ezek állítanak elő. Az eljárás tesztjeit 1005 petefészek-, máj-, gyomor-, hasnyálmirigy-, nyelőcső, bél-, tüdő- vagy mellrákos beteg részvételével végezték olyan stádiumban, amikor a daganat még nem terjedt át más szervekre. A vérvizsgálat a páciensek 70 százalékánál mutatta ki a rákot.

Egyszerűbben fogalmazva: egy vérvétellel és a vér megfelelő összetevőinek vizsgálatával olyan korai fázisban fedezhető fel a rák, amikor még jelentős, vagy akár minden esély megvan a gyógyulásra.-írja a lajk.startlap.hu

Már a híradó is foglalkozott vele a napokban! >>>

Egy vérvétellel megállapítható lehet a tumoros elváltozás!

Tumordiagnosztikai rendszer fejlesztésébe kezd a Szegedi Tudományegyetem – egy céggel közösen. A csaknem másfél milliárdos támogatással megvalósuló technológia célja, hogy már egy egyszerű vérminta alapján segítsen a daganatok korai felismerésében, és a leghatékonyabb kezelési mód kiválasztásában.

A másfél milliárdos állami támogatásnak köszönhetően indult el az egyedülálló fejlesztés Szegeden. Az új technológia lényege, hogy egy egyszerű vérvétel után megállapítható legyen, hogy a szervezetben elindult-e bármiféle tumorszerű elváltozás – mondta Pankotai Tibor egyetemi adjunktus.

Jelenleg a legnagyobb probléma az, hogy későn diagnosztizálják a tumorokat, így az új fejlesztés célja, hogy korai stádiumban nyújtsanak segítséget, egyedi markerekkel tudják vizsgálni, hogy elindult-e valamilyen negatív folyamat a testben, vagy sem – hangsúlyozta az egyetemi adjunktus.

Ez a technológia azonban nem új, de 2017-ben érte el azt a szintet, hogy alkalmas lehet erre a tumordiagnosztikai fejlesztésre. Várhatóan 3-4 éven belül pedig alkalmas lehet arra, hogy populációs szinten el tudják végezni a vizsgálatokat – tette hozzá Pankotai Tibor.

Az egyedülálló fejlesztés célja tehát, hogy mindenki számára elérhető legyen ez a vizsgálat – hangsúlyozta Pankotai Tibor.-írja a hirado.hu

WRITER

 

Havi 7 ezer forint, ami sok családnak jár a CSALÁDI PÓTLÉKON FELÜL, csak nem tudják, ezért nem igénylik! Itt a letölthető nyomtatvány is, amivel igényelheted holnaptól :

1 gyermekes szülők figyelem!!!! MUTATOK Havi 7 ezer forint, ami Nektek is járhat a családi pótlékon felül! Új törvény lépett életbe- Tájékozódj, mert lehet, hogy igényelned kell! >>>Családok figyelem, mert erről nem tudtok! Ez a támogatás mostantól sokkal több családnak jár mint eddig, változtak a FELTÉTELEK! MÁR 1 GYERMEKKEL IS JÁR! Havi közel 7 ezer forint plusz pénzt jelent! Itt vannak a változások és a feltételek >>>

Képtalálat a következőre: „7 ezer foriunt”

Változott a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági jövedelemhatára is, mely az öregségi nyugdíjminimum 130-140 százalékáról 135-145 százalékára emelkedett idénA jövedelemhatár emelés eredményeként még több szociálisan rászoruló gyermek válik jogosulttá a kedvezményre.

Nőtt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ezentúl a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át (korábban ez 140% volt),
vagy az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át (korábban ez 130%volt)

ITT LETÖLTHETI A NYOMTAVÁNYT akivel igényelheti a pénzt!

Ki jogosult az eljárásra?
A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át,
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek (a nagykorúvá vált gyermek; – középfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy – felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be);
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a gyermekvédelmi törvényben meghatározott értéket.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál terjesztheti elő.

A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti.

A gyermek és a gyermeket gondozó személy természetes személyazonosító adatai, lakcímük igazolására szolgáló irat bemutatása.
A gyermeket gondozó család tagjainak jövedelmére és vagyoni helyzetére vonatkozó adatok (Kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás igazolását. Ezen adatok közlése is elegendő. )
Nagykorú jogosult esetén minden esetben kell a tanuló/hallgatói jogviszony igazolása.
Amennyiben a gyermek valamelyik szülőnél vagy harmadik személynél elhelyezésre került, ennek igazolása.

Amennyiben a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozó tartási kötelezettségét a gyermek tekintetében bíróság megállapította, a bíróság döntése.
A családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra való jogosultságának vizsgálatához a részére folyósított ellátás jogcímének igazolása.Forrás : kormany.hu
WRITER

 

HAVI 37 EZER FORINT JÁR NEKED IS HA NEM OTT LAKSZ, AHOL DOLGOZOL! Ez a lehetőség mindenkinek jár, kötelező megadni! >> Éves szinten többszázezer forintról beszélünk!!!! >>>Itt a jogszabály, amire hivatkozz : MEGÉRI TÁJÉKOZÓDNI!

HAVI 37 EZER FORINT JÁR NEKED IS HA NEM OTT LAKSZ, AHOL DOLGOZOL! Ez a lehetőség mindenkinek jár, kötelező megadni! >> Éves szinten többszázezer forintról beszélünk!!!! >>>MEGÉRI TÁJÉKOZÓDNI!

Kapcsolódó kép

400 ezer forintot kaphatsz, ha máshol laksz, mint ahol dolgozol – a legtöbb dolgozó még nem is hallott róla!Ez a lehetőségek, valósak, léteznek, de nem reklámozzák őket sehol, nem kötik senki orrára, pedig nagyon sok pénzt jelenthetnek a munkavállalónak!

Ezekről a lehetőségekről olvashatsz most a cikkben.Akár évi 400 ezer forint is járhat Neked!

 

Általában a dolgozók nagy része ismeri a neki járó kedvezményeket a vonatokon, buszokon, tömegközlekedési eszközökön való utazásnál.Azonban vannak, olyan lehetőségek is, amelyekről valószínűleg a dolgozók legnagyobb része még nem is hallott.

Ez a lehetőség mindenkinek jár, kötelező megadni! >>
Ha az állandó lakhelyed máshol van, mint ahol munkát vállalsz, dolgozol, abban az esetben hetente négy alkalommal jár Neked az utazási költségtérítés!Nem adható, hanem kötelező adni!Ennek a költségtérítésnek az összege 37 200 Ft lehet minden hónapban.Teljesen adómentesen adja munkáltató, így őt sem fogja nyomorba dönteni.Ez ha éves szinten nézzük több, mint 446.400 orintos támogatás!

Miután a vasúti vagy a buszjeggyel elszámolsz, visszakapod annak 86 százalékát, de ha gáláns a cég, a teljes költséget is megtérítheti.

Ha nincs olyan munkahelyed, ahol jár a költségtérítés (vagyis nem dolgozol messze a munkahelyedtől) akkor is van egy jó lehetőség számodra, amit talán kevesen ismernek, pedig sokan élhetnének a lehetőséggel! Ha havi szinten hatezer forintnál magasabb összeget költesz el vonattal történő utazásra, akkor ez egy jó lehetőség Neked is!MÁV Start klub kártya 50%-os kedvezményt nyújt Neked!

 

Itt  a törvényi hivatkozás :

A pénzügyminiszter közleménye megjelent a Hivatalos Értesítő 2019. évi 6. számában (2019. február 7.), mely szerint a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátja 2019-ben 37 200 forint.

Megjelent a hazautazással kapcsolatos utazási költségtérítés 2019. évi felső korlátjáról szóló PM-közlemény
Idén a munkáltató a munkavállalók hazautazással kapcsolatos utazási költségeinek térítésére legfeljebb havi 37 200 forintot fordíthat.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86 százaléka, melynek havi felső korlátjának a tárgyévre vonatkozó mértékét minden év január 25-ig a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közleményben teszik közzé.

A pénzügyminiszter közleménye megjelent a Hivatalos Értesítő 2019. évi 6. számában (2019. február 7.), mely szerint a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátja 2019-ben 37 200 forint.

Kapcsolódó jogszabály: 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről-írja a tbszemle.hu

 

 

Fontos!! Szülők figyeljetek- ez a pénztámogatás járhat Nektek a legnagyobb bajban! Sokan nem tudnak a létezéséről, pedig havonta 80 ezer forint feletti összeg is lehet! HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓ és a jogszabály ITT :

Fontos!! Szülők figyeljetek- ez a pénztámogatás járhat Nektek a legnagyobb bajban! Sokan nem tudnak a létezéséről, pedig havonta 80 ezer forint feletti összeg is lehet! HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓ ITT :

 

Képtalálat a következőre: „pénz”

Szülői nyugdíjra az jogosult, akinek gyermeke öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek gyermeke haláláig a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte. (Lásd: Tájékoztató a hozzátartozói nyugellátásról.)

Ki lehet jogosult szülői nyugdíjra?

Szülői nyugdíjra – az egyéb feltételek fennállása esetén (Lásd: Tájékoztató a hozzátartozói nyugellátásról.) – a szülő, nagyszülő (a továbbiakban együtt: szülő) jogosult, ha

– a gyermekének, unokájának halálakor megváltozott munkaképességű volt, vagy a 65. életévét betöltötte, és

– a gyermeke, unokája a halálát megelőző egy éven át túlnyomó részben eltartotta.

Annak a szülőnek is megállapítható a szülői nyugdíj, aki gyermeke halálakor ugyan nem volt megváltozott munkaképességű, de az elhalálozástól számított tíz éven belül megváltozott munkaképességűvé válik és tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.

A nevelőszülő esetén további feltétel, hogy csak az lehet jogosult szülői nyugdíjra, aki a nevelt gyermeket legalább 10 éven át eltartotta.

Nyugdíjas szülő milyen esetben minősül túlnyomó részben eltartottnak?

Túlnyomó részben eltartottnak az minősül, akinek a nyugellátása, a gyermeke (unokája) elhalálozásának időpontjában nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

Meddig jár a szülői nyugdíj?

A szülői nyugdíj legkorábban a jogszerző halála napjától a megváltozott munkaképesség tartamára jár. (A 65. életévét betöltött szülőt orvosi vizsgálat nélkül is megváltozott munkaképességűnek kell tekinteni.)

Nem szűnik meg a szülői nyugdíjra való jogosultság, ha a szülői nyugdíjra jogosult személy saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátása a szülői nyugdíj folyósításának tartama alatt az évenkénti emelésekkel már meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

Milyen mértékű a szülői nyugdíj?

Ha a szülő nem rendelkezik saját jogú nyugellátással, akkor a szülői nyugdíj annak a nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek) a 60 százaléka, ami az elhunytat a halál időpontjában megillette, vagy megillette volna.

Ha a jogosult saját jogú nyugellátásban részesül, akkor a szülői nyugdíj mértéke 30 százalék.

Több jogosult esetén hogyan alakul a szülői nyugdíj?

Abban az esetben, ha a szülői nyugdíjra többen is jogosultak, azt közöttük egyenlő arányban meg kell osztani.

Jogszabályok:

1997. évi LXXXI. törvény
168/1997.(X. 6.) Korm. rendelet

 

Most derült ki a borzasztó hír! Gyógyíthatatlan betegséggel küzd a magyar humorista!

Budapest ― A színpadon viccet csinál egy gyomortükrözésből is, ám kevesen tudják, hogy Orosz Gyuri (41) orvosi humora mögött éveken át tartó szenvedés és életveszélyes tapasztalatok állnak. -írja a http://kiskegyed.blikk.hu/

Képtalálat a következőre: „hospital”

– Én tényleg szembenéztem a halállal! Most már persze viccelődök ezen, mert szerintem az életet csak így szabad élni. De valóban nagy volt a baj – árulta el Orosz Gyuri, aki tizenkét éve tudja, hogy van egy gyógyíthatatlan betegsége, az úgynevezett Crohn, de a súlyos emésztőrendszeri gyulladással járó kór tüneteivel közel húsz éve küzd.

Mi is ez a betegség?

A Crohn-betegség (Morbus Crohn, regionális bélgyulladás, granulomatosus ileitis, ileocolitis, ileitis terminalis) az emésztőrendszer ismeretlen eredetű krónikus gyulladásos betegsége (ún. gyulladásos bélbetegség, angolul: inflammatory bowel disease, IBD), mely a bélfal minden rétegét érintheti.[1] Lassan kialakuló, de tartós panaszokat okozó krónikus betegség. Nevét az amerikai Burrill Bernard Crohn belgyógyász után kapta, aki 1932-ben számolt be a kórképről.[2]

A betegség lefolyása változó. Az emésztőrendszer bármelyik szakaszát érintheti, de leggyakrabban a vékony- és vastagbelet együttesen. A kórkép minden betegben a bél meghatározott területeit érinti, és néha egészséges területek fogják közre a beteg bélszakaszokat. A fekélyekkel járó gyulladás leggyakrabban a vékonybél utolsó szakaszán (terminális ileum) alakul ki. Megjelenhet egyedül a vastagbélben is (colon), vagy érintheti mindkét bélrendszert (ileocolon). Nem gyakori a nyelőcsőre, gyomorra, és a végbélre terjedő kórforma. Crohn-betegség esetén a gyulladás a bélfal teljes vastagságára kiterjed, ezért nagyon gyakori a bél perforációja (kilyukadása), gyulladásos tályogok, fekélyek és sipolyképződés, főként a végbélnyílás körül vagy a hasfalon.

A betegség lefolyása hullámzó, kiújulások (relapszusok) és megnyugvások (remissziók) jelentkeznek. Az ebben a betegségben szenvedő emberek aktív és produktív életet élhetnek. A Crohn-betegség krónikus betegség, a kiváltó oka nem ismert. A jelenleg alkalmazott gyógyszerek mérséklik a tüneteket, de nem nyújtanak végleges gyógyulást. A betegeknek tartósan kell gyógyszert szedniük, illetve alkalmanként kórházi kezelés, műtét válhat szükségessé. A fenntartó gyógyszeres kezelés csökkenti a Crohn-betegség kiújulásának gyakoriságát. A tünetek fokozódása közti időszakban a legtöbb beteg jól érzi magát és csak kevés panaszuk van. A betegek a kiújulás esélye miatt szoros gasztroenterológiai ellenőrzést, gondozást igényelnek.

Az elmúlt néhány évtizedben a Crohn-betegség gyakoribbá vált nyugaton és a fejlődő országokban is. Az esetek többsége 30 éves kor alatt kezdődik, a legtöbb 14 és 24 éves kor között. A betegség előfordulásának létezik néhány sajátossága is, mint például Európában és Észak-Amerikában igen határozott észak-déli irányt mutat, minél délebbre haladunk, annál ritkábban találkozhatunk a betegséggel. Fehér bőrűek között majdnem kétszer gyakrabban fordul elő, mint fekete bőrűek között. Az epidemiológiai adatok szerint férfiak és nők azonos arányban betegszenek meg, a városi emberek körében pedig gyakoribb a betegség. Afrika, Ázsia, Latin-Amerika kevésbé fejlett országaiban csak nagyon ritkán fordul elő Crohn-betegség. Magyarországon kb. 15 000 embert érinthet és már az ötéves kor alatti betegek száma is emelkedik. -írja a wikipedia.

 

A legnagyobb titokban történt mindez! Új taggal bővült Vasvári Viviék családja

A legnagyobb titokban történt mindez! Új taggal bővült Vasvári Viviék családja

Kapcsolódó kép

Fia és lánya már nagyon várta az érkezését.

Viviék úgy döntöttek, hogy a két gyerek mellé (Ariana és Edward) befogadnak egy szőrös kis kedvencet is. A lehetséges háziállatok közül végül a nyuszira esett a választásuk, Coconak nevezték el a kis gombócot.-írja a http://kiskegyed.blikk.hu

Íme a poszt :vasvarivivien
A neve “CoCo” lett!💗
Mèg mindig nem tudjuk, hogy fiú vagy làny! De ez mindkettőre jó lesz! 🤣🐰 Alias Luxi nyúl! 🐰 #bunny #bunnylove #bunnylovers #bunnybunny #happy #mom #life #mommy 💗

Itt olvashatsz néhány kommentet :
emtimi90
Megfordítod és ha a nyílás csíkszerű nőstény. Ha pontszerű lyuk és nagyobb táv van a két lyuk (végbél és húgycső) között bak. Nyuszitenyésztőként mondom , hogy 3 naposan is meg lehet mondani már a mini kosiknál is 😊
duduka_d
@molnar.zsanett.355 nézz szét az adatlapján te…. 😉
balatoniszofi
DE CUKIII!!!❤❤❤😍😍🐰🐰 Milyen fajta??😍❤🐰🐰
sandornenelli
Hajrá Nyiregyháza imádom a fatert jó sportoló volt a 80 90 es évekbe!
molnar.zsanett.355
@huszagh_toth_timea szánalmas szó nem itt kezdődik!!! Egy kicsit vegyél vissza! Nem rosszindulatú volt amit írtam, csak annyi h többet látnám gyerekeivel szívesen! Mivel követem így én is szimpizek vele! De látom itt unatkozok és belekottok abba is aki nem negatív! Ki a szánalmas??? Legyél boldog bunkokam többivel együtt aki negatív mint te!!!!
molnar.zsanett.355
@vasvarivivien betegség????? Ezzel lehuztad magad nálam
huszagh_toth_timea
@molnar.zsanett.355 édes kicsi búnkókám vagy te… 😂😂😂😂 húzzál innen a francba jobban jársz.
berkespetra
Milyen jol allna a rovid haj 😍🌸🐰
nagy_lora04
Olyan mintha rövid lenne a hajad😙
vasvarivivien
@baginehajni nem🤣
gondosgazdi
Igy is szuper a hajad.Minden jol all.❤️
baginehajni
@vasvarivivien már megijedtem🤣🤣🤣
bozboroz
😍☺️
nevarjtolemsemmit
@baginehajni de nagyon jól állna
panczeldominika
@vasvarivivien pedig jól állna a rövid haj😘🥰
dorka2005_
Am olyan mint h ha rovid lenne a hajad de am jól állna
ddnoir
Kampo
__rcdn__
Tündéri😍
adri.kaa
@vasvarivivien Nagyon jól állna 😍😍
kisspetronellaa
@danciqa ja ja
napsugar_n
cukii
napsugar_n
😍😍😍
crazy_photo_images
Nagyon aranyos!Nekem is van nyuszim.
ncsy90
Nagyon jól àllna a rövid haj

ITt nézheted meg a fotót!