65 ÉV FELETTIEK, NYUGDÍJASOK FIGYELEM! NYUGDÍJAS GÁZSZÁMLA KEDVEZMÉNY – ÖNNEK IS KEDVEZMÉNY JÁRHAT A GÁZSZÁMLÁNÁL ÉS VALÓSZÍNŰLEG NEM IS TUD RÓLA!

65 ÉV FELETTIEK, NYUGDÍJASOK FIGYELEM! NYUGDÍJAS GÁZSZÁMLA KEDVEZMÉNY – ÖNNEK IS KEDVEZMÉNY JÁRHAT A GÁZSZÁMLÁNÁL ÉS VALÓSZÍNŰLEG NEM IS TUD RÓLA!

IDŐSEK, NYUGDÍJASOK FIGYELEM! ÖNNEK IS KEDVEZMÉNY JÁRHAT A GÁZSZÁMLÁNÁL ÉS LEHET, HOGY NEM IS TUD RÓLA!

 

Kik tekinthetők szociális rászoruló fogyasztóknak?
Szociálisan rászoruló fogyasztónak minősülhet, aki
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

időskorúak járadékában részesül,
aktív korúak ellátására jogosult,
lakásfenntartási támogatásban vagy, a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
ápolási díjban részesül, és
ha a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
az a nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában nevel gondozásba helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll

Milyen kedvezmények illetik meg a szociálisan rászoruló fogyasztót?
A szociálisan rászoruló fogyasztótkülönösen az alábbi kedvezmények illethetik meg:

Részletfizetés,
30 napos fizetési haladék,
előre fizető mérő.

A „védendő fogyasztók” nyilvántartásába történő felvétel a kapcsolódó dokumentumok között található megfelelő kérelem kitöltésével indul:

az „A” részben szereplő adatokat a fogyasztó tölti ki, és az adatok valódiságát aláírásával igazolja,
fogyatékosság esetén a kérelem „C” részét, a fogyatékosság jellegéről a kezelőorvos, ennek hiányába a háziorvos tölti ki.a „B” részben szereplő adatokat az a szerv tölti ki, amelyik a szociális rászorultságot magalapozó jogosultságot, ellátást, tényt megállapította,
Az igazolást a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a FŐGÁZ felé, az igazolás kiállításától számított 30 napon belül. Az Ön által megadott személyes adatokat a FŐGÁZ a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és az Adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli.

Kitöltés előtt kérjük, olvassa el a kapcsolódó dokumentumok között található megfelelő tájékoztatót is!

A kitöltött, aláírt és leigazolt adatlapot eljuttathatja ügyfélszolgálati irodáinkba vagy visszaküldheti postacímünkre: FŐGÁZ Zrt., 1439 Budapest, Pf.: 700.

A fogyatékkal élő védendő fogyasztók nyilvántartásában szereplők olyan igényét, amelyet a benyújtott iratok nem támasztanak alá, a FŐGÁZ nem köteles teljesíteni.

Ön egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló fogyasztónak nyújtott kedvezményekre és a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra. Ebben az esetben külön-külön igazolni kell, hogy Ön szociálisan rászoruló fogyasztónak és fogyatékkal élő fogyasztónak is minősül.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény előírásai szerinti az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő (2007. július 1. előtt közüzemi) fogyasztók köréből a „védendő fogyasztók” a védelemre jogosító tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a szolgáltató által nyújtott kedvezményekben.

WRITER
https://www.fogaz.hu/

Leave a comment