100%-os támogatást lehet kérni egy adóra, amit mindenki utál kifizetni! ÍGY INGYENESSÉ TEHETED, mert méltányosságból elengedi az állam! >>>

Kapcsolódó kép

Ön tud erről a támogatásról? Százezrek kérhetnek támogatást a gépjárműadó megfizetése alól! Fontos változás lépett életbe! Mutatjuk a legfontosabbakat >>>

2017. január 1-jétől a gépjárműadó mentesség szabálya változott. Mentes a gépjárműadó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

A mentesség megállapítása szempontjából súlyos mozgáskorlátozott személy:
a) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
b) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. mellékletében meghatározott, az “L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy a “P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz,
c) a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy.

A mentesség megállapítása szempontjából egyéb fogyatékossággal élő személy az a személy, aki
a) fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja alapján jogosult, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság,

b) a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a “K” vagy az “M” betűjel alapján, vagy az “N” betűjel “1” számjel alapján jogosult, továbbá, aki az Mr. 1. mellékletében meghatározott, a “P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a “K” vagy az “M” betűjel szerinti, vagy az “N” betűjel “1” számjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság.
Az érintetteket kérjük, hogy amennyiben a gépjárműadó mentességet a fentiek alapján igénybe kívánják venni, úgy azt a szakvélemény, a szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolva kérjék megállapítani.

Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott vagy az egyéb fogyatékossággal élő nem önálló személygépkocsi használó, úgy kérelméhez csatolja a szállítást végző közeli hozzátartozó írásbeli nyilatkozatát a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítására, valamint a szállítást végző gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyének másolatát.
Tóth Julianna
jegyző
Forrás: http://www.tapioszele.hu/
WRITER

Leave a comment