FONTOS!E zt teheti, ha kevés a szolgálati ideje! Jóval több nyugdíjat kaphat ha ezt okosan csinálja! >> SEGÍT az ONYF is! Így működik :

FONTOS! Nyugdíj, időskori ellátás: ezt teheti, ha kevés a szolgálati ideje! Jóval több nyugdíjat kaphat ha ezt okosan csinálja! >> SEGÍT az ONYF is! Így működik :

Nyugdíj, időskori ellátás: ezt teheti, ha kevés a szolgálati ideje!

Milyen ellátásban reménykedhet idős korára az ember, ha alig van szolgálati ideje? Tette fel a kérdést az adozona.hu egyik olvasója, kérdésére Winkler Róbert nyugdíjszakértő válaszolt.

„67 éves férfi ismerősöm körülbelül két év szolgálati idővel rendelkezik a 90-es években, és a kötelező katonai idővel. Jelenleg őstermelésből tartja fenn magát, de az életkorából adódóan ez egyre nehezebben megy”írta levelében az olvasó, azt a kérdést fűzte hozzá: van-e az illetőnek esélye valamilyen ellátás?

A levélben említett személy nagyjából négy–öt év nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető szolgálati idővel rendelkezik, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) kimondja, hogy legalább 15 év szolgálati idő szükséges az öregségi nyugdíjra való jogosultsághoz, ezért nem állapítható meg az adott személy részére öregségi nyugdíj, válaszolta a szakértő.

De felhívta arra is a kérdező figyelmét, hogy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv vezetője részére lehetőséget biztosít a Tny. 66. §-ban rögzített méltányossági jogkör, hogy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy részére kivételes nyugellátást állapítson meg, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén, ez a nyugellátás edig a továbbiakban öregségi nyugdíjnak minősül.

Viszont azt is meghatározza a Tny. végrehajtására kiadott kormányrendelet, hogy kivételes öregségi nyugdíj, a Tny. 66. §-a alapján akkor állapítható meg, ha rendelkezik a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő legalább felével, 7,5 évvel a kérelmező. Nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének, a havi 28 500 forintnak, a másfélszeresét és nem lehet kevesebb a kivételes nyugellátás engedélyezett összege annak ötven százalékánál. Figyelemmel kell lenni a hiányzó szolgálati idő tartamára is az engedélyezett összeg megállapításánál
A levélben említett személy esetében nem lehet tudni pontosan mennyi szolgálati idővel rendelkezik, ezért a szakértő azt javasolta, hogy terjessze elő a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél, vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál a kivételes nyugdíj megállapítása iránti igényét, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány (K15) kitöltésével. Az eljáró nyugdíjbiztosítási szerv vizsgálni fogja az igény beérkezését követően: az igénylő figyelembe vehető szolgálati idejét, és környezet-tanulmány keretén belül kivizsgálja azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek majd megalapozhatják a kérelem teljesítését. A vizsgálat lefolytatása után egy külön határozat kiadásával fognak majd dönteni a kérelem elbírálásáról.

Winkler Róbert arról is tájékoztatta a kérdező személyt, hogy lehetőség nyújt a járási hivatal részére, a kivételes nyugdíj mellett, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, hogy azt a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt időskorúak járadékában részesítse, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa a jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének jelenleg – 28 500 forintnak – a 80 százalékát, egyedülálló személy esetén 28 500 forintnak a 95 százalékát.

AdminNY

WRITER

Leave a comment