ITT A PONTOS DÁTUM :Ekkor érkezik a 2020-as NYUGDÍJPRÉMIUM és a NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉS!

A kifizetés a novemberi nyugdíj kézbesítésével egyidejűleg történik majd, a banki átutalás pedig november 12-én lesz.

A nyugdíjasok a nyugdíjprémiummal együtt megkapják az egyszeri nyugdíj-kiegészítést is, amelynek célja a nyugdíjak inflációkövető emelése és ezzel vásárlóértékük megőrzése.

A nyugdíjprémiumra jogosultak köre

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (5) bekezdése alapján (továbbiakban: Tny.) a gazdaság teljesítményének ez évben várható növekedésére tekintettel nyugdíjprémiumban kell részesíteni azokat a nyugdíjasokat, akik 2019. év legalább egy napján, valamint 2020 novemberében is

öregségi nyugdíjban, mezőgazdasági járadékban részesülnek, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt már 2020. előtt betöltötték,
özvegyi nyugdíjban (kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat), árvaellátásban vagy szülői nyugdíjban
részesülnek.

2020 novemberében egyszeri juttatásban részesülnek mindazok, akik 2020 novemberében az alábbi ellátások valamelyikében részesülnek:

1. nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátás, vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátás,

2. korhatár előtti ellátás,

3. szolgálati járandóság,

4. átmeneti bányászjáradék,

5. táncművészeti életjáradék,

6. rokkantsági ellátás,

7. rehabilitációs ellátás,

8. baleseti járadék,

9. bányászok egészségkárosodási járadéka,

10. fogyatékossági támogatás,

11. vakok személyi járadéka,

12. rokkantsági járadék,

13. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás,

14. polgármesterek közszolgálati járadéka,

15. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatása,

16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatása,

17. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás,

18. a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátások,

19. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelés,

20. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

21. házastársi pótlék,

22. házastárs után járó jövedelempótlék.

Leave a comment