Ki lehet védendő fogyasztó?

Ki lehet védendő fogyasztó?
Az új villamos energia törvény a legnehezebb helyzetben lévő fogyasztókat védelem alá helyezi Magyarországon. Mindez azt jelenti, hogy a védendő fogyasztók jogosultak bizonyos kedvezményekre, szolgáltatásokra, melyek azonban a villamos energia árát nem érintik. Védendő fogyasztó lehet fogyatékkal és szociálisan rászoruló is:

Fogyatékkal élők azok a személyek, akik a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban, vagy a vakok személyi járadékában részesülnek.

Szociálisan rászorulónak minősül az a természetes személy vagy — ITT a teljes, hosszú lista, hogy kiknek jár a  kedvezmény TOVÁBB OLVASOM A  CIKKET >>>

Időskorúak járadékában részesül;
aktív korúak ellátására jogosult;
települési támogatásban részesül;
ápolási díjban részesül;
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket;
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll,
a Szoctv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.

Image result for villanyzsámla

Leave a comment