Ki kaphat fogyatékossági támogatást >>>

Ki kaphat fogyatékossági támogatást >>>

aki betöltötte 18. életévét,
súlyos látási fogyatékos,
súlyos hallási fogyatékos,
súlyos értelmi fogyatékos,
súlyos mozgásszervi fogyatékos, vagy
súlyos halmozottan fogyatékos. és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.
A fogyatékossági támogatást bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár és menekült is kérheti.)

Ki számít súlyosan fogyatékosnak?

Súlyos látási fogyatékos: Aki kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes (Akinek látóképessége teljesen hiányzik. vagy aliglátó, és látása segédeszközzel vagy műtéti úton nem javítható.)

Látási fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni,

a) akinek látóélessége megfelelő korrekcióval
aa) mindkét szemén 5/70,
ab) az egyik szemén 5/50, a másik szemén három méterről olvas ujjakat,
ac) az egyik szemén 5/40, a másik szemén fényérzékelés nincs, vagy a másik szeme hiányzik;
rövidlátás esetén – a fenti látásélesség értékeitől függetlenül – csak az jogosult a fogyatékossági támogatásra, akinek közeli látásélessége Csapody V., vagy annál rosszabb, vagy
b) akinek látótere mindkét oldalon körkörösen húsz foknál szűkebb. A szürkehályog műtéttel való gyógyíthatósága kérdésében a megyei, fővárosi vezető szemész szakorvos állásfoglalása az irányadó. Fogyatékossági támogatásra az a személy jogosult, akinek műtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja indokoltnak, mivel a műtéti beavatkozástól állapotjavulás nem várható

Súlyos hallási fogyatékos: Aki a beszédének hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad.

Súlyos értelmi fogyatékos:Akinek értelmi akadályoztatása középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, IQ-ja 50 alatt van. (Fogyatékossága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizenegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt alakult ki.)

Súlyos mozgásszervi fogyatékos:Akinek a helyváltoztatáshoz (külön jogszabályban meghatározott) segédeszköz állandó és szükségszerű használatára van szüksége, vagy ágyhoz kötött személy, aki a segédeszköz használatára állapota vagy állapotrosszabbodása miatt nem képes.

Súlyos halmozottan fogyatékos:Akinek a súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.
Ki nem kaphat fogyatékossági támogatást?

az a súlyosan fogyatékos személy, aki a vakok személyi járadékában részesül
aki magasabb összegű családi pótlékban részesül.

2017. január 1-től az alábbiak szerint került megállapításra a fogyatékossági támogatás:

20.982 Ft a támogatás akkor, ha a fogyatékkal élő hallási fogyatékos – önkiszolgálási képesség megléte vagy hiánya nem befolyásolja -, illetve akkor, ha nem hallási, hanem más eredetű a fogyatékosság, de rendelkezik önkiszolgálási képességgel,
25.825 Ft a fogyatékossági támogatás, ha nem hallási fogyatékos az illető, és hiányzik az önkiszolgálási képessége, azaz állandó felügyeletre szorul vagy halmozottan fogyatékos.
Összege
A fogyatékossági támogatás összege évente változik. A nyugdíjjal megegyező mértékben kerül emelésre. Sajnos azonban így is nagyon alacsonyak az összegek, mivel a mindenkori nyugdíjminimum az alapja a támogatás kiszámításának.

Az igénylést a helyileg illetékes kormányhivatalban, illetve kormányablaknál lehet benyújtani. Az igényléshez mellékelni kell a háziorvosi beutalót – amennyiben szociális intézmény lakója az igénylő, akkor az intézmény orvosának beutalóját, illetve a fogyatékosságot igazoló dokumentumokat eredetiben vagy másolatban. Ha a benyújtásra személyesen kerül sor, akkor a személyazonosító okmányokat, vagy más hatósági igazolványt kell bemutatni, ha postai úton történik az igénylés, akkor ezek másolatát kell a kérelemhez mellékelni. Az igénylés elmaradhatatlan részét képezi még a TAJ kártya.

Leave a comment