85 EZRET KAPHAT AJÁNDÉKBA A NAGYMAMA VAGY A NAGYPAPA! 85 EZER FORINT EGYÖSSZEGŰ PÉNZTÁMOGATÁS >>> Nyugdíjasok figyelem – rendkívüli esetben akár 85 ezer forint támogatás igényelhető és kapható! ÍGY KÉRVÉNYEZHETI!

 

85 EZRET KAPHAT AJÁNDÉKBA A NAGYMAMA VAGY A NAGYPAPA! 85 EZER FORINT EGYÖSSZEGŰ PÉNZTÁMOGATÁS >>> Nyugdíjasok figyelem – rendkívüli esetben akár 85 ezer forint támogatás igényelhető és kapható! ÍGY KÉRVÉNYEZHETI! Egyszeri segély nyugdíjasoknak – akár 80 ezer forint
feletti összeg kapható 2020-ban!

 

Mely esetben állapítható meg egyszeri segély a nyugellátásban részesülő személy részére?
A nyugellátásban részesülő személy részére akkor engedélyezhető egyszeri segély, ha olyan élethelyzetbe került, amely létfenntartását veszélyezteti (pl. katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, közeli hozzátartozó betegsége stb.), továbbá ha a havi jövedelme – beleértve a szociális törvény 4.§ (1) bekezdésében foglalt jövedelmet is – nem haladja meg a 75.000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával
közös háztartásban él, illetve a 80.000 forintot, ha a kérelmező egyedül él. A kérelem elbírálásánál ægyelembe kell venni a kérelmezővel közös háztartásban élő, jövedelemmel nem rendelkező eltartottak számát is. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója rendkívül indokolt esetben ezen összeghatárt meghaladó
jövedelemmel rendelkező nyugdíjas részére is engedélyezheti az egyszeri segélyt. Az tekintendő nyugellátásban részesülőnek, aki
– öregségi, özvegyi, szülői nyugdíjban, árvaellátásban,
baleseti özvegyi, baleseti szülői nyugdíjban, baleseti
árvaellátásban, rehabilitációs járadékban, vagy
– mezőgazdasági szövetkezeti, mezőgazdasági
szakszövetkezeti, mezőgazdasági szakszövetkezeti
tagok növelt összegű járadékában, részesül.

Milyen formában és hova kell benyújtani az egyszeri segély megállapítás
ára vonatkozó kérelmet?

Az egyszeri segélyt az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet kérelmezni, és fel kell sorolni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. A kérelem elbírálásához mellékelni kell a rendkívüli körülményeket alátámasztó igazolásokat (pl. a kérelmező nevére kiállított temetési számla, egészségi állapotra, gyógyszerköltségre vonatkozó dokumentumok, stb.). A kérelmet a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál lehet benyújtani.

Az egyszeri segély évente hány alkalommal állapítható
meg? Az egyszeri segély a kérelmező számára évente csak egy alkalommal állapítható meg.

Milyen összegben kerül megállapításra az egyszeri
segély? Az egyszeri segély összege nem lehet kevesebb 15.000.- forintnál, de nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét (42.750,- Ft). Ezen összeghatárt meghaladó egyszeri segélyt csak rendkívül indokolt esetben az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója engedélyezhet. Rendkívüli esetben akár 85.000 ft-os támogatást is kiutalhatnak!

Az egyszeri segély hogyan kerül kiæzetésre? Az engedélyezett egyszeri segélyt a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság utalja a nyugdíj folyósításával azonos módon.

Rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy részére engedélyezhető-e egyszeri segély?

A rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás nem minősül nyugellátásnak, ezért részükre segély megállapítása nem engedélyezhető.

Hogy kell igényelni a kivételes nyugellátás, a kivételes nyugdíjemelés és az egyszeri segély engedélyezését?
A kérelmet az igénylő lakcíme szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz, valamint – ha a jogszerző már nyugellátásban részesült személy jogán igényel kivételes árvaellátás – a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz az ehhez rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő
körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. Az igazgatási szerv indokolt esetben vizsgálhatja, hogy a közölt adatok megfelelnek-e a valóságnak, szükség esetén a kérelmezőt hiánypótlásra szólíthatja fel.

A méltányossági körülmények vizsgálatához igénybe
vehető eszközök a helyszíni szemle és a jegyzői
nyilvántartásból való adatkérés. A jegyző a szükséges
adatokat átadhatja a nyugdíjbiztosítási szervnek, a
jövedelemre vonatkozó adatokat pedig a
nyugdíjbiztosítási szervek kezelhetik.
A segélyt az alábbi körbe tartozó nyugdíjasok kérhetik
öregségi nyugellátásban,
rehabilitációs járadékban,
özvegyi nyugellátásban,
árvaellátásban,
szülői nyugdíjban,
baleseti hozzátartozói nyugellátások valamelyikében,
vagy özvegyi járadékban részesülő nyugdíjas.

Hol és hogyan nyújtható be a kivételes nyugellátás,
kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti
kérelem? A kérelem a „KÉRELEM-ADATLAP” elnevezésű nyomtatványon (K17 számú űrlap – egyszeri segély igényléséhez) nyújtható be.

Forrásanyagok, kapcsolódó webhelyek
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási
nyugellátásról,
168/1997. (X. 6.) Kormány rendelet a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról,
Emberi Erőforrások Minisztériumának Ügyfélszolgálati
portálja
Országos Nyugdíjfolyósítő Főigazgatóság
Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is
láthassák!

WRITER

Leave a comment